retiolus boosted

Facebook Files: qué debes saber sobre el nuevo escándalo de Facebook y por qué es distinto y peor que Cambridge Analytica:
app.wallabag.it/share/6152cf96

retiolus boosted

I changed my Instagram description stating I was closing that account soon, a friend of mine laughed, and another one said "I prefer Instagram trafficking with my data than being socially dead".

I guess some people just like being abused and don't give a f*ck about privacy or their mental health.

M'estic tornant a fer la pàgina web (retiolus.net) amb . He decidit afegir un blog aquesta vegada, on començaré pujant tots els articles/tutorials que m'han ajudat com a programador, traduïts al català.

L'enllaç serà aquest: retiolus.net/series/tutorials-

(Si algú té una millor idea que "Tutorials en català" com a nom, que ho faci saber!)

retiolus boosted

M'ha faltat mencionar, m'ha semblat obvi aquí a Catalunya i Espanya, que aquests 30/45 min suplementaris diaris no es paguen.

Show thread

Una amiga treballa en un , de les 15 h fins a les 21 h 30. 6 h 30 seguides si no són més (sempre li allarguen 30/45 min) amb només 20 min de pausa. La vinc a veure i em diu que no pot fer la pausa amb mi perquè el seu "jefe" li ho ha prohibit. Què collons és això?

Segueixent els enfrontaments intermitents als voltants de Bogatell

Show thread

Sabes amb plataformes, millor protecció contra els vidres trencats

Show thread

Enfrontamemts ara mateix, amb ampolles de vidre

Show thread

Enfrontaments entre grups de joves a la platge de Bogatell, segueix sense haver-hi policia twitter.com/3tresh/status/1441

Show thread

Furgons dels mossos preparats a les vores de la platge de Bogatell per si s'ha d'intervenir

twitter.com/german_aranda/stat

Show thread

Platge de Bogatell, ara mateix, va passant una furgoneta de la GU, una ambulància ha vingut una busca un persona

Show thread

Els mossos no deixen entrar a Plaça Espanya amb alcohol o ampolles de vidre. El metro està tancat.

Show older
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

Mamot.fr est une serveur Mastodon francophone, géré par La Quadrature du Net.