Follow

Uns “matons” haurien entrat per la força i buidat un pis del 48 del carrer Sant Pere Mitjà. Al pis hi viuria un membre del Sindicat d’Habitatge de Casc Antic.

Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

Mamot.fr est une serveur Mastodon francophone, géré par La Quadrature du Net.