Follow

نسيت قاع رمضان، حت في الجزائر و في وهران ما كنتش نصوم. بصح كنت نعيش في مجتمع و بين ناس يصومو، كان علي أن أتقلم، ندير كيما يديرو في الشارع و في الكوليج، كنت نأكل و نشرب بالخيانة، كي نلقى روحي وحدي في الدّار مثلاً journal.litteralutte.com/spip.

Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

Mamot.fr est une serveur Mastodon francophone, géré par La Quadrature du Net.