Follow

Can a Swedish (other than deepl or google) tell me if next phrases are accurates?:

ser detta, ser jag min far,
ser detta, ser jag min mor, mina systrar och bröder,
ser detta, ser jag alla mina förfäder som sitter och tittar på mig,
Och där är den, Här ringer de till mig och ber mig sätta mig bredvid dem.
i palatset i Walhalla, där de modiga får evigt liv.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
La Quadrature du Net - Mastodon - Media Fédéré

Mamot.fr est une serveur Mastodon francophone, géré par La Quadrature du Net.